Nuvarande prognos pekar på att socialnämnden i Östhammars kommun gör ett minusresultat på 11,2 miljoner kronor år 2017. En starkt bidragande orsak är ökade lönesatsningar på nio miljoner kronor i egen regi inom vård och omsorg. För individ- och familjeomsorgen beräknas även högre kostnader för ensamkommande, externa placeringar och handläggning.

Nyligen togs frågan upp på kommunstyrelsens arbetsutskott. Politikerna fick information om att socialförvaltningen arbetar med olika åtgärder för att hålla kostnaderna nere.

– Det finns också en osäkerhet på intäktssidan än så länge, om hur mycket kommunen får i statligt bidrag från Migrationsverket, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C).