Östhammarsbon och lokalpolitikern Anna-Lena Söderblom (M) har fått ett ettårigt uppdrag som andre vice ordförande i europeiska kärnkraftsorganisationen GMF (Group of Municipalities with nuclear Facilities).

Vad gör GMF?

– Det är ett samarbetsorgan för de kommuner i Europa som har nukleära faciliteter. I Sverige handlar det om fem kommuner, och i GMF ingår även de kommuner som är tänka för slutförvar.

Hur blev du aktuell för uppdraget?

– De svenska kommunerna som har kärntekniska anläggningar har enhälligt föreslagit mig. Det kan bero på att jag varit med i väldigt många år och jobbat med frågor om slutförvar och kärnkraft. Jag har också rest runt och hållit föredrag om slutförvar och är en person som de andra känner igen.

Vad ska du göra?

– Representera GMF i vissa sammanhang och delta i möten, till exempel när EU-kommissionen ordnar symposium om de här frågorna. Just nu är det väldigt aktuellt med slutförvarsfrågor och där har vi kommit väldigt långt i Sverige. Svenska myndigheter har också en öppenhet och transparens i de här frågorna som inte finns i alla andra europeiska länder och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter.

Är det något särskilt du vill verka för?

– Nej, men jag tycker att det kan vara nyttigt att det finns kvinnor med i de här sammanhangen som kan belysa den verklighet jag verkar i.