Sven-Olov Andersson, ordförande i SPF Rospiggen, har en liknande uppfattning.
– Det är viktigt att vi informerar om hur de oseriösa bär sig åt.

Anders Nyman på konsumentsajten knyt.se (tidigare cint.se) har arbetat i över tretton år med konsumentfrågor. Han har bland annat ägnat sig åt att kartlägga oseriösa företag.
– Det största problemet är att småföretagare rent generellt har för dålig kunskap om sina rättigheter. De omfattas inte av samma skydd som konsumenter, men är absolut inte rättslösa. Exempelvis kan ett avtal ogiltigförklaras med stöd av Avtalslagen om ena parten blivit lurad att ingå det, säger Nyman.

Ett problem är att företagare, till skillnad från vanliga konsumenter, får en betalningsanmärkning så fort ett företag vänder sig till Kronofogden. Men det finns en lösning, menar Anders Nyman.
– Lyckas den berörde visa att fakturan bestridits innan företaget gått till Kronofogden stryks noteringen. En faktura som redan är bestriden ska nämligen inte skickas till Kronofogden, utan en sådan tvist ska avgöras i tingsrätten. Invänd mot fakturan via mejl eller rekommenderat brev så har du ett tidstämplat bevis för din bestridan.

Att bli stämd i tingsrätten är enligt Anders Nyman inte så farligt som det låter.
– Rör tvisten mindre än 22 000 kronor behöver förloraren bara betala en timme av motpartens juristkostnad, säger Nyman och fortsätter.
– Få skojarföretag vågar visa sig i rätten. Hamnar saken ändå där går det utmärkt att föra sin egen talan. Kan företagaren visa att säljaren vilselett dem i början av samtalet, exempelvis genom vittnesuppgifter från andra uppringda, finns goda möjligheter att vinna målet.

Även om konsumenterna har bättre förutsättningar rent juridiskt än företagarna, är det inte helt oproblematiskt att vara konsument heller.
– Det finns samma problem hos konsumenterna. Även de har generellt för dålig kunskap om sina rättigheter. För många äldre konsumenter är det förknippat med stor skam att hamna hos Kronofogden. Då betalar de hellre fakturan direkt, säger Anders Nyman.

Konsumentverket har svårt att komma åt de oseriösa företagen.
– De ljudfiler Ringia skickar lär bara innehålla själva det muntliga avtalet, inte diskussionerna innan. Om Konsumentverket vill titta på Ringias säljmallar får de säkert väl tillrättalagda, officiella sådana. De lär ligga långt bort från vad anställda egentligen säger i samtalen, säger Nyman.

Sven-Olov Andersson är ordförande för SPF Rospiggen i Östhammars kommun. Han har precis som Karl-Rune Lind fått samtal från telefoniföretag.
– Jag vet inte vilka de var som ringde men de pratade om att de tillhörde samma nät som Telia. Jag tackade nej bestämt, precis som jag tror att många av de ”yngre äldre” gör. Det är mer de ”äldre äldre” som ligger i riskzonen. De är i högre grad benägna att gå på sådana här visor. Vi måste ha klart för oss att de här oseriösa företagen är kreativa och listiga. De är oerhört skickliga på att hitta sätt att lura folk. Då är det viktigt att vi informerar om hur de bär sig åt på våra träffar, säger Andersson.