Regionrådet Anna-Karin Klomp (KD) säger till UNT att hon tolkar det som att majoriteten "ska utreda om de vill utreda" för- och nackdelar med Praktikertjänst AB som huvudman i Östhammar (se fakta).

– Det verkar finnas en ideologiskt betingad övertygelse att strategiskt viktig vård inte kan drivas av privata vårdgivare.

Ser du ingen risk att någon annan aktör än Praktikertjänst kan vinna ett anbudsförfarande?

Artikelbild

| Politisk fråga. Vårdstyrelsens majoritet i Region Uppsala har beslutat att bereda yrkandet från oppositionens Anna-Karin Klomp (KD) om att utreda för- och nackdelar med Praktikertjänst som ny huvudman för Östhammars vårdcentral. Men beredning betyder inte per automatik att det faktiskt blir en utredning.

– Jag skulle inte tro att någon annan lägger anbud. Det verkar för mig väldigt osannolikt. Praktikertjänst anser att det skulle kunna bli ett bättre samarbete, när de ändå driver vårdcentralen i Öregrund. Den möjligheten har ingen annan vårdgivare, säger Anna-Karin Klomp.

Argumentet från majoriteten att Östhammars vårdcentral är strategiskt viktig anser hon inte vara något hinder för att den drivs privat och att personalen följer med.

– Närvårdsenheten drivs av Östhammars kommun, och även om vi i det fallet har en samfinansiering med regionen kan vårdcentralen ligga hos en privat vårdgivare. Primärvårdsjouren berörs inte heller av vem som driver vårdcentralen. Allt handlar om hur man sluter avtal.

Regionrådet Malena Ranch (MP) säger att hon inte alls har något emot privata vårdcentraler.

– Verkligen inte. Det finns ingen prestige i den här frågan, och det är så här vi brukar hantera initiativ 99 gånger av 100 när yrkanden läggs på sittande möte.

När det gäller själva sakfrågan är Malena Ranch tveksam till att blanda in en extern aktör, i det här faller Praktikertjänst, i en utredning.

– Det är lite problematiskt att ge utredningen till Praktikertjänst själva. Den andra delen är att om man landar i att man ska upphandla eller sälja något måste det ske juridiskt rätt och på ett konkurrensneutralt sätt. Jag tycker dessutom att vi ska se till vilka behov vi har i den här delen av länet och vilken utveckling vi vill se när det gäller helheten i regionen. Östhammar har en åldrande befolkning, vad innebär det för dimensioneringen av nära vård de kommande 15 åren? Vi kan vilja få ut vissa sjukhusspecialister och geriatriker.

Hon påpekar också att fri etableringsrätt gäller.

– Jag förstår att det kan vara attraktivt att lägga anbud på att ta över en fungerande vårdcentral. Men det finns inget som hindrar att Praktikertjänst startar en Östhammarsfilial redan i dag, om de har patienter som bor i Östhammar och vill ha vård där.