Tidigare i veckan var ordförande Yngve Gustafsson i Östhammars Fiskevårdsområdesförening tillsammans med Anders Waltersson ute på fiskeäventyr med Göran Klementsson från Fyrväpplingen sportfiske. Men de var inte ute för att fiska. Göran Klementsson levererade i stället fisk, närmare bestämt 700 stycken gösyngel. Ynglen bekostas av dem som köper fiskekort av föreningen.

– Ynglen var väl en 4-5 cm långa. Man har gjort detta vid två tillfällen tidigare, senast var för tre år sedan, säger Anders Waltersson.

Hur ser bestånden ut just nu, vad man vet?

– Enligt fiskare har beståndet minskat betydligt de senaste åren, fast man har infört fiskeförbud med nät från 1 april till 1 maj. Man har även begränsat nätens maskstorlek till 50 millimeter.

Ynglen har satts ut i Granfjärden och Östhammarsfjärden. Men det dröjer innan det märks någon skillnad för fisket. En gös bör enligt Anders Waltersson vara 40 centimeter för att man ska ta upp den.

– Eftersom bara två av tio yngel överlever och de växer med cirka en decimeter per år, så tar ju några år. Förhoppningsvis har de hunnit med att fortplanta sig då också.

Gran- och Östhammarsfjärden är viktiga områden för både gösens och gäddans reproduktion. Fjärdarna är grunda och vattnet är därför naturligt näringsrikt, men statusen påverkas också att tillförsel från omgivande markområden och från tätorten. Östhammars kommun arbetar på flera sätt med att förbättra vattenkvaliteten i fjärdarna. Bland annat inventeras enskilda avlopp, reningsverket har minskat sina utsläpp och en våtmark på Söderön har även anlagts som extra reningssteg.