Det var 26 oktober som huvudförhandlingen om Svensk kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska kärnkraftprogrammet avslutades. Enligt Mark- och miljödomstolen skulle då ett yttrande lämnas till regeringen 20 december.

Men nu har domstolen ändrat tiden för att lämna sitt yttrande om ett slutförvar för använt kärnbränsle. I stället kommer yttrandet av överlämnas till regeringen 23 januari 2018.