Danny Nygård är född i Ockelbo men har bott större delen av sitt liv i Tobo. Han har läst högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik på Uppsala universitet och för sitt examensarbete tilldelas han nu det Wimanska priset som delas ut av Sveriges Ingenjörer.

Inom ramen för sitt examensarbete har Danny Nygård tagit fram en påbyggnad till en viss sorts lastbil som gör att man kan använda lastbilen både för att dra en trailer och ha ett flak på, vilket minskar resurserna och ökar miljöeffektiviteten. Påbyggnaden togs fram i samarbete med Zetterbergs i Östervåla där Danny Nygård i dag också arbetar. Företaget tillverkar nu även påbyggnaden. Prisutdelningen sker i Stockholm den 15 november och prissumman är på 50 000 kronor.