Uppsala Innovation Centre (UIC), som arbetar med att stödja entreprenörer, forskare och innovatörer med att kommersialisera sina idéer, är en av aktörerna bakom projektet Växtzon 1.  Syftet är att få fler företag i östra Mellansverige med en omsättning på 100 miljoner kronor. Totalt medverkar åtta företagsinkubatorer och science parks i Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Västerås och Örebro i projektet som nu har tilldelats totalt 33 miljoner kronor av Tillväxtverket.Tanken är att arbeta för att öka antalet storföretag genom att öppna regiongränserna och dela med sig av kunskap, nätverk och riskkapital.

- Det kan handlar delvis om att vi inte tidigare känt till varandra tillräckligt väl.  I Uppsala är vi exemlevis bra på material, rymd och it. Nu vill vi synliggöra de olika kompetenserna som finns i regionen och se till att man ska kunna åtnjuta dem genom ett ökat samarbete,säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

 Han menar att projektet också kommer att skapa helt nya möjligheter till expansion för befintliga innovativa bolag i regionen. 

- Den gemensamma målsättning är att göra regionen till Sveriges bästa när det gäller att tillvarata och utveckla befintliga tillväxtbolag.

Ambitionen är också att skapa en innovationsfrämjande struktur över regiongränserna, vilket ska komma företagen till nytta oavsett var i östra Mellansverige de är etablerade.Projektet ska pågå under en treårsperiod.

 

 

 

 FAKTA
Uppsala Innovation Centre (UIC) har rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global 2014. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas och nå en internationell marknad.  UIC  vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik.  Ägare är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding.

I projektet Växtzxon 1 ingår åtta företagsinkubatorer och science parks: Create Business Incubator, Munktell Science Park, LEAD, Norrköping Science Park, Uppsala Innovation Centre, Vreta Kluster, Västerås Science Park och Inkubera.