Tidningsbuden har berättat att de vid flera tillfällen sett en naken man i ett lägenhetsfönster när de nattetid under sitt arbete passerat bostadshuset i Norduppland. Händelserna polisanmäldes och mannen åtalades för sexuellt ofredande, men friades av en oenig tingsrätt.

Enligt domstolens majoritet var tidningsbudens uppgifter så osäkra om vid vilka tillfällen blottandet skett att mannen inte kunde dömas. Ingen av kvinnorna hade heller sett gärningsmannens ansikte. Rättens ordförande ansåg tvärtom att bevisningen var tillräcklig för en fällande dom.

Domen överklagades till Svea hovrätt som nu fäller mannen. Enligt domstolen har kvinnorna lämnat samstämmiga uppgifter som dessutom stöds av övrig utredning. Hovrätten slår också fast att den skyldige inte kan vara någon annan än lägenhetsinnehavaren.

Slutsatsen blir att mannen fälls för sex fall av sexuellt ofredande. Straffet blir 120 dagsböter. Hovrättens dom var enig.