En fråga om en cykelväg från Tierp till Skärplinge är möjlig att byggas har kommit in till Tierps kommun. Det är en boende i Skärplinge som tycker att det skulle behövas..

– Det är i dagsläget inte aktuellt i utbyggnadsplaner vare sig från Tierps kommun, Region Uppsala eller Trafikverket, säger Thomas Kihlström, chef på Samhällsbyggnadsenheten.

– Sträckan Tierp–Skärplinge är på cirka 24 km. En km gång och cykelväg kostar generellt mellan 1 000 000-2 500 000 att bygga. Sträckan mellan Tierp och Skärplinge, vid snabb budgetering 24 000 000 till 60 000 000 kronor att genomföra. Efter sträckan finns det cirka 25-30 fastighetsägare där överenskommelser om inlösen krävs.