Paketet till mannen stoppades i tullen där vapnen upptäcktes. Vid en husrannsakan i hans bostad i Norduppland hittades fler liknande vapen samt knivar, pepparspray och tårgas som beställts från utlandet.

Mannen åtalades men nekade till brott och förklarade bland annat att han trodde elchockvapnen var ficklampor med blixtfunktion som inte krävde tillstånd för införsel. Han beställde senare försvarsspray som han också trodde var laglig. Mannen hävdade att försäljaren i utlandet vid samma tillfälle meddelat att han stoppat ned lite "smått och gott" i paketet, som till mannens förvåning visade sig innehålla även batonger, knogjärn och tårgas. Vid rättegången förnekade mannen att han haft något uppsåt att begå brott.

Tingsrätten tror inte på hans berättelse och slår fast att han måste ha insett att det rörde sig om vapen som krävde tillstånd. Sms-meddelanden som mannen skickat visar dessutom att han var medveten om batongerna och knogjärnen i paketet, enligt rätten. Han döms därför för smuggling av föremålen.

När det gäller pepparspray och tårgas är det inte bevisat att mannen visste att det krävdes tillstånd för införsel, men eftersom han inte undersökt saken har han enligt rätten agerat oaktsamt. Han döms därför för olovlig införsel. Innehavet av två knivar som hittades i bostaden rubriceras som olovlig befattning med smuggelgods.

Mannen döms till villkorlig dom och 60 dagsböter. Samtliga beslagtagna vapen och andra föremål förverkas.