Kort tid efter att ekonomichefen slutat sin anställning hos bolaget visade det sig att totalt drygt 100 000 kronor förts över från företagets bankkonton till hennes egna konton. Överföringar hade skett vid sju tillfällen under ett halvårs tid.

Kvinnan åtalades men förklarade vid rättegången att hon behandlades med starka mediciner vid tillfället för överföringarna och därför bara hade mycket vaga minnesbilder av händelserna, även om hon inte ifrågasatte att det var hon som låg bakom transaktionerna.

Enligt tingsrätten är det fastställt att kvinnan genomfört samtliga överföringar, som i företagets bokföring angetts gälla bland annat resor. Enligt domstolen har kvinnan därmed agerat för att försöka dölja svindeln, vilket innebär att hon haft uppsåt till gärningarna. Hon döms nu för trolöshet mot huvudman till villkorlig dom och 60 dagsböter. Hon ska också återbetala pengarna till bolaget.