Beslutet togs av kommunstyrelsen på tisdagen och är ett resultat av att regeringen och Vänsterpartiet beslutat avsätta 195 miljoner kronor i ett tillfälligt bidrag till de kommuner som ansöker om stöd för att ensamkommande som är 18 år och äldre ska kunna stanna kvar i kommunen under asylprocessen.

–  Vi tycker det är rimligt att man får stanna tills man får ett avslag på sin ansökan, säger kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson (S).

Flera är dock kritiska mot beslutet. Sverigedemokraterna reserverade sig. Det får också kritik från flera föreningar som arbetar för de asylsökandes situation, bland dem Rädda barnen. Föreningarna anser att kommunen bör låta de ensamkommande stanna tills hela asylprocessen är över, även om de överklagat Migrationsverkets beslut till högre instans.

– Den kritiken tycker jag är orättvis. Vi bedriver en mycket framgångsrik integrationsverksamhet och Tierp är den enda kommun i länet som tagit det här steget, säger Bengt-Olov Eriksson.

Enligt regeringen ska det vara möjligt att stanna också under en överklagandetid.

– Mycket få får en ändring av sitt beslut när de överklagat. Det tar lång tid som innebär att de blir kvar i kommunen i väntan på ytterligare ett negativt besked. Jag tror inte vi hjälper dem på det sättet.

Enligt Bengt-Olov Eriksson handlar det inte om pengar för kommunen, även om kostnaderna är svåra att överblicka.

Rädda barnen anser att kommunstyrelsens beslut kommer att öka osäkerheten och försämra den psykiska hälsan hos de ensamkommande som finns i kommunen i dag.