Vid en ceremoni hos Kungliga Musikaliska akademien fick Eva Helenius ta emot akademins främsta utmärkelse - medaljen för tonkonstens främjande av den svenska kungen.

I sin prismotivering berättar akademin varför Eva Helenius får utmärkelsen; " För sitt mångåriga och djupa engagemang att rädda kvar en svensk representativ samling klingande historiska klaver, jämte arkiv och bibliotek genom den ideella föreningen Klaverens Hus".

– Det känns väldigt bra att man som pionjär inom det här området bli sedd och får den här utmärkelsen. Den är en bekräftelse på att vi gör ett bra arbete, säger Eva Helenius.

Verksamheten Klaverens Hus som Eva Helenius är med och driver har sin bas i Lövstabruk.

I utställningslokalen i Lövstabruk finns ett drygt 50-tal pianon och orglar att beskåda. Men totalt har Klaverens hus cirka 300 olika pianon och orglar i sin samling.

– Förutom orglar och pianon har vi även en stor dokumentation hos oss som både är industrihistoriskt och forskningsmässigt viktigt, förklarar Eva Helenius.

Klaverens Hus har också beviljats ett ekonomsikt bidrag på 90 000 kronor ur Kjell och Märta Beijers Stiftelse till ett forskningsprojekt och inköp av en flygel gjord av Östlind & Almquist i Arvika och ritad av Ferdinand Boberg för Norrköpingsutställningen 1906.

– Den nya flygeln kommer sannolikt att komma upp till Lövstabruk och vara på platsen till våren i samband med en konferens, förklarar Eva Helenius.