Folkpartisterna finns inte i allianspartiernas valstuga i Tierp. De lägger sin tid och energi på att dela ut valinformation på gatorna och i brevlådorna.

– Skolan kommer ofta upp. Både tjänstemännens och politikernas ledarskap är väsentligt. Det ska ges ett tidigt stöd till elever som behöver det, lärarlönerna bör höjas och lärarkåren ska ges högre status. Detta är hjärtefrågor för Folkpartiet, säger gruppledaren Gunnar Larsson.

Av de tolv namnen på valsedeln är sju med för första gången.

Det har under den senaste tioårsperioden varit flera konflikter och avhopp bland ledande politiker inom folkpartiet i Tierp. Gunnar Larsson, som kom till Tierp 2003, har kritiserats inom partiet och det har bland avhopparna hänvisats till ”interna partistrider med inslag av personangrepp”.

– Avhoppen kan vara resultat av mitt agerande, men i så fall beror det på att jag har tagit ansvar för partiets politik långsiktigt. Man måste samarbeta och inte söka kortsiktiga poäng. Vi är ett parti som vill något. Interna stridigheter är inte huvudsaken. Maktkamper finns i alla partier. Inför 2002 års val fick partiet knappt ihop en valsedel. Det var kris. Jag tror att jag är den som har skapat struktur i partiet. Det är så medlemmarna uppfattar mig, säger Gunnar Larsson.

Ann-Cathrine Larsson, stridbar fp-kommunpolitiker från Älvkarleby flyttade till Örbyhus för ett par år sedan med att ambitionen att ge sig in i Tierpspolitiken. Hon menar att det för hennes del klena resultatet i provvalet i våras berodde på att hon motarbetades. På sin blogg skriver hon att hon hade kunnat kryssa sig förbi gruppledarkandidaten och därför var hon ett hot. Hon anser sig också ha blivit nekad medlemskap i folkpartiet lokalt.

– Det som sker i Tierp tillhör politikens avigsidor. Att neka mig medlemskap är i strid med partiets stadgar. Jag är nu aktiv i olika opolitiska forum och kan där arbeta för kommunens barn och ungdomar, för lokaltrafiken och för kulturens spridning. Jag kan lova alla väljare i Tierp att jag kommer tillbaka till valet 2018, säger Ann-Cathrine Larsson.

Gunnar Larsson har en annan syn:

– Ann-Cathrine var i konflikt med alltför många i Älvkarleby. Det räcker att säga så. Hon har själv valt att inte vara medlem i Tierp.

Lars Gunnarsson.