– Vi förhandlar och förhoppningen är att vi ska komma överens om ett pris så att vi ska kunna slutföra affären i mitten av januari, säger fastighetsmäklaren Lars Westin som har uppdraget att sälja Dragon Gate åt den kinesiske ägaren Jingchun Li.

Försäljningsprocessen har varit lång och inledningsvis fanns det sex olika intressenter som kunde tänka sig att köpa Dragon Gate, som ligger vid E4:an strax utanför Älvkarleby.

Efterhand har intressenterna fallit ifrån - en efter en - och nu återstår ett svenskt företag. Enligt Lars Westinär det viktigt att anläggningen drivs vidare på ett sätt som ligger i linje med den nuvarande ägaren Jingchun Lis tankar och idéer.

– Det som det här företaget står för är intressant och gör att det finns en god framtid för Dragon Gate, menar Lars Westin som arbetar på Skandiamäklarna.

I vilket bransch finns det här företaget?

– Det kan jag inte gå in på i dagsläget, men kan vi slutföra affären så innebär det att den verksamhet som det planerats för vid Dragon Gate kan fortsätta och sannolikt utvecklas ytterligare, säger Lars Westin.

Lars Westin har vi flera tillfällen förklarat att försäljningssumman för Dragon Gate kommer att landa någonstans mellan "0 och 100 miljoner kronor".

– Det pågår en förhandling så därför kan jag inte ge några exakta siffror, men slutförs den så innebär det en affär på ett antal miljoner kronor, säger Lars Westin.

I dagsläget bedrivs ingen verksamhet i Dragon Gate.

– Det finns personer som är där och ser till och förvaltar anläggningen i dag, förklarar Lars Westin.

LÄS MER: Fyra bud på Dragon Gate

LÄS MER: Viktigt hitta rätt köpare till Dragon Gate

TIDSLINJE - Dragon Gate - ett bygge utan slut?

070-610 46 34