120 ton räls har försvunnit när en järnvägssträcka bröts upp i Enköping. Rälsen tillhör enligt Tierpsföretagaren Ulf Meijer honom och han har enligt egen utsago avtal med både banverket och Enköpings kommun om detta.
Rälsen motsvarar tre kilometer räls. Skrotvärdet i rälsen beräknas till uppemot 400 000 kronor. Under våren har arbete under Meijers ledning pågått med att ta bort räls och banvall som inte längre används. Han har därefter styckat upp rälsen och den har enligt honom använts som pålning vid byggen. På frågan var och på vilka byggen vill han inte svara.

Meijer hävdar att han avtalat dels med Enköpings kommun, dels med banverket om att ta bort rälsen.
Banverket är försiktigt med kommentarer kring den försvunna rälsen. Man vill utreda frågan i lugn och ro innan man säger något bestämt men Claudio Skubla, presstalesman, säger att något avtal troligen inte existerar och att det är upp till Meijer att bevisa att ett avtal finns.
- Men sådant här brukar vi inte göra upp med muntliga avtal.
Detsamma säger man på Enköpings kommun. Teknikchefen Kent Gullberg har frågat sina medarbetare om de pratat med någon firma om att plocka bort räls men säger att kommunen inte beställt någon sådan tjänst.

När UNT besöker Meijer i en by i Tierp vill han inte låta sig fotograferas. Men han bedyrar sin oskuld och har inte gjort något olagligt. Han säger att avtalen först varit muntliga men att han sedan skickat bekräftelser på dem till banverket och kommunen.
- Om jag gjort något olagligt, i så fall borde någon hört av sig eller ingripit tidgare, säger han till UNT. Arbetena har pågått sedan i vintras.
Meijer säger avslutningsvis att han har ytterligare ett arbete för banverket som han har avtal om.

De sliprar som ligger kvar på banvallen i Enköping och skräpar säger Meijer att man skall ta bort.
- Jag förstår om folk har reagerat.
Det gäller bara att hitta en köpare som kan ta emot det impregnerade virket. Jobbet kan troligen inte göras före semestrarna, säger han.