Efter söndagens dramatik, då stigande vatten vid ett tillfälle hotade en högspänningsanläggning, var måndagen mer av planerat och hårt arbete för att minska riskerna för kommande flöden och islossning. Arbetet koncentrerades till att få upp luckorna nedströms bron på väg 76 över ån mellan de båda infarterna till Karlholmsbruk och till att rensa is precis vid vägbron.

Tierps kommuns teknikchef Thomas Kihlström beskrev orsaken till det stundtals kritiska läget på söndagen med att vattenvägen hade öppnats lite för mycket vid Snatra, innan det fanns tillräckligt fritt flöde nedströms.
– Då hinner inte vattnet undan, man måste släppa på nedifrån och upp.

På måndagen fanns inga närmare uppgifter om större skador eller konsekvenser av helgens höga flöden längs Tämnarån. Läget var heller aldrig så kritiskt som vid tidigare verkliga vårfloder, exempelvis i januari 2009. Då avvärjdes hotet om översvämning mot ett antal fastigheter i närheten av Karlholmsbruk först efter lyckad sprängning av en ispropp.