Brottsmisstanken gäller yrkesmässig hantering av livsmedel i klubbens anläggning vid Gryttjom, trots att lokalen saknar godkännande för detta och trots att klubben inte ansökt om registrering av livsmedelsverksamhet. Inspektören hänvisar i anmälan till klubbens egen information om att mat och även alkoholhaltiga drycker går att köpa i samband med fallskärmshoppning. I anmälan sägs att tillagning och försäljning av mat ”tycks ha pågått i flera års tid och vid så pass många tillfällen att livsmedelsförsäljningen inte kan räknas som enstaka tillfällen” och att ”även olovlig försäljning av alkohol har pågått”. Den ideella föreningen Stockholms Fallskärmsklubb är landets största och fältet i Gryttjom är Nordeuropas största hoppfält.