Flera företag har hört av sig med förfrågningar om att fotografera med drönare. Ett är AMKVO som har ansökt om tillstånd för att fotografera med hjälp av fyra kameror som är placerade på drönare. Tierps kommun har sagt ja till ansökan.

– Vi går på datainspektionens rekommendationer som säger att det är okej att fota om det handlar om liv och hälsa eller om man ska kontrollera infrastruktur, säger Patric Falk, säkerhetsansvarig på Tierps kommun.

Företaget har ansökt om att fota i stora delar av landet, bland annat för att kunna hjälpa till när man söker efter försvunna personer och för att kartlägga byggnader, fjärrvärmenät, vattenflöden och skogsområden. Det är länsstyrelsen som fattar slutgiltigt beslut och innan dess får kommuner lämna yttranden. Tierp är en av 17 kommuner som har sagt ja till övervakningen. I nio kommuner har AMKVO fått nej på sin ansökan. I Kungälv anser man att ansökan är för generellt utformad och att man inte får svar på vilka övervakningsområden som är aktuella. I Nykvarn säger man nej eftersom kommuninvånarna övervakas utan att man fått enskildas medgivande. Även i Sollentuna och Haninge säger man nej eftersom privata markägare och fastighetsägare inte har möjlighet att ge sitt tillstånd.

Enligt Patric Falk är det inte konstigt att kommuner säger olika saker i sina yttranden när det gäller övervakning med drönare.

– Olika handläggare fattar olika beslut utifrån deras ståndpunkt, säger Patric Falk.

Han menar att Tierp sa ja till drönarna efter övervägande om nyttan och den personliga integriteten. En drönare kan hjälpa till exempelvis när Missing people arbetar, men den kan också kränka integriteten om den fotograferar personer som inte vet att de är med på bild.

– Det här är ett nytt fenomen som vi måste ta ställning till. Det är okej om de har för avsikt att fota på en så hög höjd att ingen person blir igenkänd. Man ska också skylta tydligt när man är ute och fotograferar, säger Patric Falk.

Han poängterar att både Google, Hitta och Eniro regelbundet fotograferar människors fastigheter och fordon utan att fråga den enskilda, men han menar samtidigt att frågan är problematisk.

– Vi är inte helt bekväma med fenomenet drönare, kameraövervakningslagen var inte riktigt tänkt att omfatta rörliga kameror. Förr gav man tillstånd till en fast kamera, nu är kameran rörlig och kan ta bilder när som helst.

Kommunen har även sagt ja till GrimmDrone AB som har ansökt hos länsstyrelsen att användare drönare.