Enligt beslutet får utbildningarna starta tidigast hösten 2011 och måste starta senast till läsåret 2012–2013. Den nya skolans namn är enligt ansökan YA Frigymnasium. Fordons- och transportprogrammet ska vara inriktat på transport, teknikdelen tar sikte på design och produktutveckling, samhällsprogrammet får inriktningarna samhälls- och beteendevetenskap.

Skolinspektionen anser inte att det nya frigymnasiet konkurrerar med kommunens gymnasieskola, utan kan bredda utbildningsutbudet. Särskilt som Tierps kommun sagt ja till ansökan från YA Fri AB, samt att kommunen inte planerar att erbjuda samhällsvetenskap med inriktning beteendevetenskap till läsåret 2011–2012. YA Fri AB planerar för totalt 51 elevplatser till det första läsåret.