Det beslutade utskottet samhällsbyggnad i Tierps kommun vid ett sammanträde på torsdagen. Senast inom sex veckor från det att beslutet vunnit laga kraft måste fastighetsägaren enligt föreläggandet se till så att samtliga fönster och ytterdörrar går att stänga och låsa för att förhindra obehöriga från att ta sig in.

Tomten ska städas från sopor, en inventering av eventuellt farligt avfall ska göras, allt skräp ska sorteras och lämnas till godkänt återvinningsställe. Senast husen bytte ägare var i slutet av 2011. Den nye ägaren uttalade då ambitioner att städa och renovera med sikte på att använda husen till någon form av behandlingshem eller hyreslägenheter.