Det har utskottet samhällsbyggnad i Tierps kommun beslutat. Föreläggandet innebär att fastighetsägaren ska se till så att samtliga fönster och ytterdörrar går att stänga och låsa, för att förhindra obehöriga från att ta sig in. Tomten ska städas. Alla sopor och annat avfall ska bort. En inventering av eventuellt farligt avfall ska göras, allt skräp sorteras och lämnas till ett godkänt återvinningsställe.

Beslutet om föreläggande ska även prövas och fastställas i kommunstyrelsen. Det väntas ske vid sammanträdet den 4 december. När beslutet därefter vunnit laga kraft har fastighetsägaren sex veckor på sig att stänga, låsa och städa.

Om inget skett inom den tiden väntar en ny process i början på 2013 som kan leda fram till ett vitesföreläggande, det vill säga att fastighetsägaren riskerar att få betala för att han inte följer kraven.

Senast de aktuella husen på Östermalmsvägen bytte ägare var i slutet av 2011. Den nye ägaren uttalade då ambitionen att städa och renovera med sikte på att använda husen till någon form av behandlingshem eller hyreslägenheter.

I Söderfors är även de omskrivna husen på Cronstedts väg föremål för kommunens intresse. De ödsliga husen letar ny ägare efter en konkurs tidigt i våras och var dessförinnan bristfälligt skötta och föremål för upprepade ägarbyten.

När utskottet samhällsbyggnads ordförande Göran Carlsson (S) kommenterar beslutet använder han själv uttrycket ”mini-Hästhagen” om ödehusen. Han vill inte se en upprepning på orten av den mångåriga processen kring de ägarlösa och förfallna kvarteren som slutligen kunde rivas på statens bekostnad 2008.