De flesta kommuner i landet grunnar på hur framtidens äldreomsorg ska se ut och vilken roll kommunerna ska ha. Tierps kommun är inget undantag. Antalet äldre inom kommunens äldreomsorg väntas öka med över 14 procent de kommande decennierna och verksamhetsutvecklare Mikaela Lindström och vård och omsorgschef Helena Carlsson tror att de kommer att ställa helt andra krav är dagens äldre gör.

– Vi tror att morgondagens äldre kommer att förlita sig mer till sig själva och välja vilken form av omsorg de vill ha. Det är en avgörande skillnad mot dagens äldre som är tacksamma och tar emot den omsorg de får, säger Mikaela Lindström.

Tekniken kommer att spela en stor roll. Många av dagens äldre undviker ny teknik, men de som närmar sig pension nu ser den som ett naturligt hjälpmedel.

– Framtidens äldre är ju vi själva och för oss är den nya tekniken en del i vår vardag.  Redan nu tar många hjälp av robotdammsugare och robotgräsklippare. Vi köper städtjänster och väljer själv vad vi vill ha städat. Så kommer vi att göra i framtiden också, säger Helena Carlsson.

Kommunerna och samhället i stort kommer att behöva anpassa sig till de nya kraven. Mycket av tekniken finns redan att köpa i dag. Det kan handla om olika former av tillval som teknik för att automatiskt dra upp och vinkla persienner eller slå av och på belysningen. Det finns sensorer som fästs på golvet och larmar om den äldre skulle ramla omkull och sensorer som tänder lampor på vägen till toaletten. Men också apparater som talar om att det är dags att ta läkemedel, och påminner eller larmar hemtjänsten om den äldre ändå glömmer. Vissa kommer att vilja ha automatiska toaletter så att de kan klara sig själv på toa.

– Just när det gäller skötseln av den personliga hygienen så vet vi att många äldre skulle vilja klara den själva, säger Mikaela Lindström.

Flera kommuner i landet ligger långt framme när det gäller teknik inom äldreomsorgen. Tierps kommun har tagit ett första steg i år genom att erbjuda digital tillsyn. Det innebär att personalen kan titta till de äldre via en webbkamera från ett vanligt kontor.

– Många äldre upplever de nattliga besöken från hemtjänstpersonalen störande. De vaknar av att man låser upp, öppnar dörren och kommer in i rummet. Med kameran slipper de störningar och kan sova vidare hela natten.

Risken för att de äldre upplever det som ett intrång i privatlivet är liten, tror Mikaela Lindström och Helena Carlsson.

– De väljer själva om de vill ha en kamera och den är bara i funktion vid tidpunkter som den äldre och personalen kommit överens om så personalen kan inte gå in och titta när som helst.

Den som vill ha hemtjänst som i dag eller tryggheten på ett särskilt boende där det finns personal dygnet runt ska också kunna få det.

– Tekniken kommer att ge mer tid över för social samvaro. Men den får inte bli ersättning för mänskliga relationer. Vi får en större roll som informatörer om vilka hjälpmedel och möjligheter som finns. Vi ska hjälpa folk att bli självständiga, säger Helena Carlsson.

Hur mycket räknar ni med att spara på den nya tekniken?

– Vi räknar inte med att spara pengar, utan att få de mänskliga resurserna att räcka till, säger Mikaela Lindström.

Ni har inte sagt något om robotarna - när kommer de?

– De finns i några kommuner, bland annat Västerås, men vi kalkylerar inte med robotar i dag. Möjligen kommer det att finnas en så kallad giraff - en stång med en skärm högst upp som rullar och går att fjärrstyra. Med den kan den äldre ha kontakt med hemtjänsten, säger Mikaela Lindström