Hon hävdar att många ungdomar känner sig utanför och upplever den lokala politiken som något "fyrkantigt och stelbent" som är svår att påverka.

För att överbrygga avståndet och möta Tierps ungdomar vill Lotta Carlberg att de särskilt bjuds in vid ett kommunsammanträde per år, och att det tas fram ett material med information om hur den politiska organisationen är uppbyggd, och hur den arbetar. Hon vill också att det på allmänhetens frågestund ska finnas utrymme för ungdomars frågor och idéer.