Bakom begäran om försäljning står ett finansieringsinstitut som har lånekrav på fastighetsägaren.

Att döma av den värdering av husen som kronofogden låtit göra finns det inga stora förväntningar på att få in särskilt mycket pengar. De tre husen med tillsammans tolv lägenheter och drygt 5 000 kvadratmeter tomt betraktas som rivningsobjekt och marknadsvärdet har satts till 1 krona.
– Utsikterna att sälja de här husen är inte stora. Det är ju en belastning att köpa en sådan här fastighet.
Det säger kronoinspektör Thomas Olsson som ansvarar för försäljningen. Han beskriver husen skick som exceptionellt.
– Allting är sönderslaget. Det finns ingenting som är helt. Det är bara att slå ned alltihop.

Om det inte dyker upp någon intresserad köpare vid första auktionen blir det sannolikt en till.
– Finansieringsbolaget som har lån i fastigheten och som begärt försäljning får två försök på en ansökan.

Senaste gången husen på Östermalmsvägen bytte ägare var köpesumman drygt 1,6 miljoner kronor. Köpare och nuvarande ägare var Johan Dinter Kahn och säljare bolaget Relessteit AB. Kommunens föreläggande mot fastighetsägaren att säkra och stänga husen och att städa upp tomten kommer att följa med till en ny ägare.