– Det här har blivit en långdragen historia - men det finns också en förklaring till det. Det handlar om en bro som är ett byggnadsminne och när man gör förändringar eller åtgärder på en sådan krävs tillstånd från länsstyrelsen. Det är en process som tar och måste få ta tid, förklarar Sofia Nohrstedt, kultur- och fritidschef i Tierps kommun.

Tidigt 2015 började de första stegen tas för att fixa till och bygga om bron då byggaren Ulf Jansson som är expert på att arbeta med kulturbyggnader fick i uppdrag se över hur man kunde rusta upp bron.

– Det började med att jag tog fram en ritning med ett förslag hur en ny bro skulle kunna se ut. I augusti i år drog vi i gång och började med broarbetena, förklarar Ulf Jansson.

Artikelbild

| Nytt räcke. Bron har fått två järnbalkar på vardera 14 meter samt nya räcken i fura.

Brovalvet på den gamla bron har återanvänts och sedan har smeden Sven Pettersson från Gryttjom tagit fram två nya 14 meter långa järnbalkar som svetsats och fästs mot brovalet och brofästena.

Bron har även fått nya räcken som är av tätvuxen fura och är strukna med Roslagsmahogny.

Nu är bron på platsen i parken som anlades i slutet av 1700-talet av brukspatron Adolf Ulric Grill på Söderfors bruk. Brukspatronen hade under resor till England hämtat inspiration hur man skapade parkanläggningar på de brittiska öarna. I parken finns även ett tempel som sägs ha Theseus-templet i Aten som förebild.

Bron i parken har vid flera tidigare tillfällen renoverats. Senast gången som det gjordes något ingrepp i bron var på 1970-talet då den renoverades.

UNT var på plats i Söderfors på fredagen när hantverkaren Kent Mattsson fixade till de sista snickeridetaljerna på bron.

– Arbetet börjar bli klart nu, det är bara några träkilar kvar som ska slås i. Sedan återstår lite markarbeten och så ska vi röja upp vid bron och ta bort allt byggmaterial, berättar Kent Mattsson.

Förutom broarbetet har templet fått en ordentlig uppfräschning.

– Vi har renoverat slagstensfundamenten och fixat väggputsen. För oss i Tierps kommun är det viktigt att förvalta och ta hand om Engelska parken och alla andra kulturbyggnader då de har en tydlig koppling till kommunens historia, förklarar Sofia Nohrstedt.

Den 6 december öppnar bron igen och blir tillgänglig för allmänheten.