Det har precis börjat bli mörkt ute när representanter från polisen, Tierps kommun och allmänheten samlas i Folkets hus i Söderfors för att planera kvällens trygghetsvandring som anordnats av Tierps kommun. På ett bord ligger en karta uppslagen och runt den är flera personer samlade för att diskutera rutten för kvällens trygghetsvandring.

Den som leder planeringen är Söderforsbon Gunnar Tholander. Efter en del diskussioner enas deltagarna hur man ska gå.

Väl ute på gator och vägar i Söderfors är det mörkt och murrigt. På flera ställen fungerar inte lamporna i lyktstolparna.

Artikelbild

| Planering. Här kommer Gunnar Tholander med förslag hur man ska gå på trygghetsvandringen. Till höger om Tholander står Carina Lindberg som jobbar på ett företag på i Söderfors och bor på orten under veckorna.

– Det är mörkt och på vissa ställen undviker man att gå på kvällen om man inte har en hund med sig, säger Carina Lindberg som arbetar på ett Söderforsföretag och bor på orten under veckorna.

För en tid sedan blev en kvinna som var ute och gick med sin hund överfallen av flera personer på ett mörkt ställe på Skolgatan. När man går längs med Skolgatan kan man konstatera att det är mycket mörkt på vissa ställen.

– Vid de här bostadshusen var det ännu mörkare förut, men nu har fastighetsägaren satt upp extra belysning för att göra det lite säkrare att gå här, säger Gunnar Tholander.

Malin Bergefur som är områdespolis i Tierps kommun är med på vandringen.

Artikelbild

| Polis. Malin Bergefur är områdespolis i Tierps kommun.

Hon menar att modellen med trygghetsvandringar är bra.

– Det här ger oss en bra möjlighet att träffa Söderforsbor och lyssna på dem och hur de upplever situationen och vilka problem och hot de ser, förklarar Malin Bergefur.

Artikelbild

| Mörker. På flera ställen i Söderfors är det mörkt och nedsläckt.

Under trygghetsvandringen använder Patric Falk, kommunens beredskaps- och säkerhetssamordnare, bandspelaren på sin mobiltelefon för att tala in små meddelanden när han upptäcker några problem.

Han förklarar att kommunen regelbunden genomför trygghetsvandringar. I våras genomfördes en i Tobo där man hittade en del problem med mörka vägavsnitt och ställen som blivit utsatta för vandalisering.

Artikelbild

| Brister. Efter trygghetsvandringen fick alla redovisa vilka brister och problem de såg.

– Man kan säga att det här är en demokratisk möjlighet där vi bjuder in och lyssnar på våra medborgare vad de tycker om tryggheten på sin ort, förklarar Patric Falk.

Väl tillbaka i Folkets hus är det dags för avstämning av trygghetsläget i Söderfors bland de 15 personer som deltagit i vandringen.

Genomgående för alla är att de tycker att det är för mörkt och nedsläckt på många platser i Söderfors.

– Nästa steg blir nu att gå vidare och se hur vi kan åtgärda de olika bristerna på bästa sätt, säger Patric Falk.