Under veckan hade pensionärsföreningen SPF Seniorerna Humleaxet i Tierp medlemsmöte. Förslaget om försämrade öppettider på jouren och att stänga jouren helt på nätterna väcker ilska hos medlemmarna. Att jourmottagningen har en besökare per natt i snitt har ingen betydelse, menar Hans Erik Begwall, vice ordförande i föreningen.

– Det är en trygghetsfaktor. Man kan inte bestämma när man ska bli sjuk. Det är som att säga att man ska lägga ned brandstationen eftersom det inte brinner varje natt, säger Hans Erik Bergwall.

Han poängterar att även geriatrikavdelningen i Tierp drabbas om förslaget går igenom eftersom jourläkaren även kan hjälpa till om patienterna på avdelningen blir akut sjuka på natten.

– Finns det ingen läkare på jouren måste de skicka in patienter till akuten i Uppsala. Transporter av äldre är riskfyllda och det finns en regel att inte flytta på allvarligt sjuka i onödan. De patienter som vårdas på avdelning två är allvarligt sjuka.

Bergwall poängterar att det är både ett trygghets- och ett rättviseskäl till att ha kvar jourmottagningen på natten.

– Trots utredning om att förstärka primärvården drar man in funktioner till tätorten. I en orolig värld är ökad otrygghet lokalt det sista vi pensionärer vill uppleva. Man kommer också att ta bort Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten från Tierp. Det är inte en bra utveckling.

Nu har föreningen gjort en skrivelse som man har överlämnat till Region Uppsala. Den 30 mars ska beslut om stängning tas på Vårdstyrelsens möte.