– Vi har fått in ett antal intressanta anbud.

Mer vill kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson (S) inte säga med hänvisning till upphandlingssekretessen.

Han vill heller inte i absoluta tal diskutera vad kommunen väntar sig att få betalt för att lämna över stadsnätet inklusive befintlig kundstock till en marknadsaktör.
– Den ursprungliga investeringen ligger runt 30 miljoner kronor. Men merparten är avskriven. I dagsläget är det bokförda värdet drygt 13 miljoner kronor, säger Bengt-Olov Eriksson.

Den summa anbudsgivaren är beredd att betala är också bara en av flera faktorer som spelar in när kommunen värderar anbuden.
– Anbudsgivaren ska visa och göra trovärdigt på vilket sätt och i vilket tempo man ska bygga ut bredbandet, med vilka tekniska lösningar och till vilken kostnad hushållen kan få anslutning.

Kommunen har ställt som krav att den kommande aktören ska garantera tillgång till fibernät i hela kommunen. Bengt-Olov Eriksson anger som mål att 90 procent av kommunens hushåll och företag ska ha möjlighet att få direkt fiberförbindelse senast 2020. Ett annat villkor i utförsäljningen är att nätet även i framtiden ska vara öppet, det vill säga de som ansluter sig ska fritt kunna välja leverantörer av olika bredbandstjänster.