Korsningen, som är hårt trafikerad, byggs om under juni och augusti. När den asfalterades i början av veckan dirigerades trafiken av två personer och bilarna fick snirkla sig fram mellan rader av röda varningsmärken. Nu är asfalteringen i stort sett klar, även om en del återstår att göra.

– Det var som värst under veckorna 29 och 30. Men från och med nu så ska det gå att köra i båda riktningarna. Vi håller tidplanen och räknar med att korsningen ska vara färdig till den 24 augusti, säger Taija Lindfors, vikarierande samhällsbyggnadschef i Tierp.

Korsningen byggs om för att förbättra trafiksäkerheten in till Tierps nya industriområde, Siggbo företagspark. Kommunen hade planerat för att få en rondell. Men Trafikverket, som står för bygget, ansåg att trafiken inte var tillräckligt omfattande för att en sådan investering skulle vara samhällsekonomiskt hållbar.

– Nu blir det i stället en korsning med en refug som gör att trafiken som ska svänga vänster in på industriområdet får en egen fil. Det fanns inte tidigare och det gör hela korsningen mycket mer trafiksäker, säger Taija Lindfors.

Dessutom förbättras möjligheten att gå och cykla, både vid den nya korsningen och i rondellen ett stycke högre upp mot E4.