1. Tingshuset, Gävlevägen 25: Ligger bra till och går att anpassa för en flytt av vårdcentralen och folktandvården. Går också att bygga på med en eller flera våningar om det skulle behövas.

2. Centralgatan 17: Vårdcentral och folktandvård ryms inte i lokalerna i dag, men de går att bygga på till fyra våningar. Det skulle ge helt nya och moderna lokaler med bästa möjliga tillgänglighet.

3. Norra Esplanaden 8 och 10. Ger nybyggda lokaler som kan utformas efter verksamhetens behov. Kommunen har redan planerat för vårdverksamhet i området.

4. Söderlunds rör, Grevegatan 27A: Ger nybyggda lokaler i bra läge. Verksamheten hamnar norr om järnvägen. Det kan ge positiva effekter för hela området och bidra till att en omvandling av kvarteren startar.

5. Brandstationen, Sveavägen 21: Tveksamt om lokalerna är tillräckligt flexibla för vårdbehov. Delar av byggnaden bör troligen rivas och den ligger inte optimalt till.

6. Biografen; Stora Salutorget 1: Bra läge, men byggnaden är gammal och måste rivas. Ett nybygge skulle ge bra läge och lokaler efter verksamhetens behov.

Källa: Region Uppsala