De 15 tomterna ligger bakom förskolan i Wallskoga och området har en total yta på 1,8 hektar. Under våren startar försäljningen. Tomterna kommer att gå till den kommunala kön där runt 100 personer köar.

– Varje tomt är på 800-900 kvadratmeter med möjlighet att bygga 1,5-planshus liknande de som redan finns i området, säger Alexandra Forslund, mark- och exploateringsansvarig i Tierps kommun.

LÄS MER: Tierp behöver fler bostäder

Nu i veckan börjar grävarbetet och man beräknar att det tar runt 20 veckor att stycka av, anlägga vägar, cykelbana och avlopp. I samband med att det nya området växer fram passar man på att höja pulkabacken Skatberget med grävmassorna. Man kommer också att anlägga en grillplats i backen.

LÄS MER: Här blir det 100 nya lägenheter

– Det är en stor efterfrågan på bostäder och ungefär 9 000 personer står i bostadskön. Vi kommer att bygga på flera platser i centrala Tierp för att möta behovet, säger Bengt-Olov Eriksson (S), kommunstyrelsen ordförande.

Även på Kronhjortsvägen planerar man för fyra nya villatomter. Just nu byggs det 54 studentlägenheter i Högbergsparken och 43 bostadsrätter i Parkgården. Man planerar också för 500 nya bostäder i den helt nya stadsdelen Siggbo trädgårdsstad. Tanken där är att bygga ut Tierps köping med ett helt nytt område med blandad bebyggelse i en trädgårdsstadskaraktär. Till hösten ska man även börja bygga vid Freedners torg, någonting som har diskuterats under flera år.

– Det blir ett 100-tal bostäder i sjuvåningshus i tre huskroppar, säger Alexandra Forslund.

LÄS MER: Villatomter till domstol