– Vi upplever att det här varit en icke-fungerande förhandling, säger Roger Kjettselberg, VD för Tierpsbyggen.

Kjettselberg menar att de förhandlingsramar som Hyresgästföreningens förhandlare haft varit alldeles för snäva.

– Jag förstår att de har ramar som de måste gå efter, men tyvärr blir det väldigt speciellt och inte så mycket till förhandling, menar Kjettselberg.

För Tierpsbyggens del innebär förhandlingen ökade intäkter på 800 000 kronor under 2018.

– Tittar man på vår verksamhet så har vi fasta kostnader på cirka fyra och en halv miljon kronor som vi velat ha täckning för, säger Roger Kjettselberg.

Han förklarar att Tierpsbyggen kunde ha avbrutit förhandlingen och bett hyresmarknadskommittén att pröva ärendet och titta på parternas krav. Hyresmarknadskommittén är partssammansatt och består av representanter från Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (Sabo) och Hyresgästföreningen.

– Tyvärr hade det nog bara handlat om marginella justeringar där. En konsekvens av detta kan bli att underhållet av vårt fastighetsbestånd påverkas, menar Roger Kjettselberg.

Konkret innebär förhandlingen att hyran för en lägenhet på 70 kvadratmeter med en hyra på 6 142 kronor i dag kommer att höjas med 49 kronor i månaden. När det gäller hyror för parkeringsplatser, parkeringsgarage eller parkering i så kallade carports så höjs även de med 0,8 procent.

UNT har sökt Hyresgästföreningen för en kommentar utan att lyckas.