Både kommunens företrädare och flickans föräldrar har till förvaltningsrätten yrkat på att flickan ska omhändertas enligt lagen om vård av unga (LVU) för drogmissbruk och erbjudas vård samt placeras på ett vårdboende. Under förhandlingen i rätten har föräldrarna förklarat att de är oroliga för sin dotters välbefinnande då hon nyttjar olika droger som exempelvis THC. Flickan själv medger att hon har drogproblem. Hon har också förklarat att hon vill genomgå ett benhandlingsprogram för att bli kvitt sitt missbruk. Till skillnad från rätten så anser dock flickan att hon inte behöver omhändertas och placeras på ett vårdboende.