Det föreslår PRO Uppsala genom sin representant i länspensionärsrådet, som åtgärd för att om möjligt bevara oförändrad vårdkapacitet för äldre i Uppsala läns landsting.

Bakgrunden till PRO:s förslag är uppgifterna om ett bantningsprojekt vid Akademiska sjukhuset och som bland annat berör ett 50-tal geriatriska vårdplatser, något som PRO befarar kommer att påverka äldrevården allvarligt. PRO påminner om att den geriatriska vårdkapaciteten minskas redan genom planerade ombyggnadsarbeten.

Pensionärsorganisationen menar att landstingets befolkningsutveckling, med en förhållandevis kraftig ökning av antalet åldringar de närmaste åren, innebär att alla möjligheter till att behålla antalet geriatriska vårdplatser måste undersökas. Därför är det enligt PRO nödvändigt att kompensera för de platser som påverkas av ombyggnationerna.

PRO pekar på möjligheten att omdisponera lokaler vid vårdcentralen i Tierp och tror att den väl fungerande geriatriska vårdorganisation som redan finns där skulle kunna utökas utan påtagliga problem.

PRO riktar i en skrivelse därför en uppmaning till hälso- och sjukvårdsstyrelsen att undersöka möjligheten att öka den geriatriska vården i Tierp, med lika många platser som ombyggnationerna kommer att beröra på avdelning 30 i Uppsala.