I en ny utredning från socialdepartementet föreslås att landstingen får huvudansvaret för bland annat behandlingen av missbruk och beroende. Flera ledamöter i nämnden för vuxna med funktionshinder är emot förslaget, eftersom det innebär att kommunen förlorar sin möjlighet att påverka frågan om sprutbytesverksamhet för narkomaner.

Frågan är politiskt känslig. Martin Wisell (KD) är emot tanken på sprutbyten i Uppsala län eftersom han anser att det redan i dag är en låg narkotikadödlighet och relativt låg frekvens av missbruk i länet. Även spridningen av hiv och hepatit b och c är låg.
- Vårt alternativ är i stället att man har ett gott samarbete mellan landstinget, polis och kommunen kring det förebyggande arbetet mot missbruk.
De som lever i ett missbruk behöver hjälp. Men att erbjuda nya fräscha sprutor motverkar det arbetet, menar han.
- Genom att hjälpa dem att leva i beroendet så blir det svårare för dem att ta sig ur det.

Remissyttrandet som på papperet såg ut att vara klart att skicka till departementet fick flera tillägg. KD, M och V var emot förslaget. Ändå fick Folkpartiet med hjälp av S, MP och C majoritet för ett yttrande som stöder förslaget. Benny Lindholm (FP) anser att erbjudanden om nya sprutor kan ha en effekt på minskad smittspridning.
- Vår inställning grundar sig på vad Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet sagt. Finns det belägg för att sprututbyten kan minska spridningen av hiv och hepatit c så finns det ingen anledning att säga nej. Speciellt inte från kommunen när det här egentligen är en fråga för landstinget.

Miriam Eriksson (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Uppsala läns landsting, säger att frågan om sprututbyte för närvarande inte är aktuell i landstinget.