Uppsala är en av de tre städer i Sverige där det är svårast för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Bara i Stockholm och Göteborg är det lika svårt, enligt en ny rapport som bostadsorganisationen HSB tagit fram där man jämfört villkoren på bostadsmarknaden för olika grupper mellan år 2005 och 2015.

Under dessa tio år har bostadssituationen blivit allt svårare – trots att unga fått det bättre ekonomiskt. Den ena orsaken är de kraftigt stigande bostadspriserna. Den andra anledningen är bolånetaket, som infördes 2010 och som innebär att den som köper en bostad bara får låna max 85 procent av bostadens pris. Det är en regel som slår särskilt hårt mot unga, och har fått till följd att allt fler föräldrar rycker ut för att hjälpa sina barn.

– Att föräldrar köper lägenhet åt sina barn har blivit mycket vanligare efter att man höjt kravet på kontantinsats. Särskilt tydligt är det i städer som Uppsala, dit många unga kommer. Bostadsrättsföreningar ringer nonstop till oss för rådgivning kring hur de ska ställa sig till detta, säger Mats Lindbäck som är informationschef för den rikstäckande organisationen Bostadsrätterna.

Vad ger ni för råd till föreningarna?

– Att det i regel bara är bra att föräldrar kan hjälpa till, eftersom det ofta krävs för att kunna köpa sin första lägenhet.

En del föräldrar löser det ekonomiska genom att utöka det egna bolånet. Att börja bospara åt sina barn tidigt är en annan lösning. Men det är inga små summor det handlar om. Det genomsnittliga priset på en etta i Uppsala just nu är 1  815 500 kronor, baserat på statistik över försäljningen av lägenheter sedan årsskiftet. Det kräver en kontantinsats på 272 000 kronor. Ska du hjälpa ditt barn att spara ihop till den summan hade du behövt spara 1 135 kronor i månaden fram tills barnet fyller 20, enligt en uträkning från bolåneföretaget SBAB.

Claudia Wörmann, som är boendeekonom på SBAB, anser inte att det är rimligt att kräva av föräldrar att de ska bospara eller hjälpa till med lägenhetsköp.

– Det borde ju inte enbart vara föräldrarnas ansvar när barnen är myndiga. Samtidigt vill man ju som förälder gärna hjälpa – kanske även av egoistiska skäl, för så länge barnet bor hemma kan man ju inte själv anpassa sitt eget boende. Det har aldrig tidigare varit så svårt att flytta hemifrån som nu.

Läs mer: En minoritet i Uppsala får låna till en etta

Det Claudia Wörmann råder är att prata med barnen om frågan så fort de har fått någon slags ekonomisk medvetenhet, gärna i de tidiga tonåren. Såväl föräldrar som barn behöver ha en beredskap.

– Ställ barnet i alla bostadsköer som går. Och resonera er fram till om ni kan spara ihop en summa tillsammans, men ha rimliga förväntningar på var man kommer med den summan. Att bo på Vaksala torg är kanske inte realistiskt, kanske behöver man bo utanför Uppsala eller tillsammans med kompisar.

SBAB har även sammanställt statistik över vilka universitetsstäder som är svårast att få studentbostad i. Uppsala är en av dem – här erbjöds inga nya studenter bostad under höstterminen 2016.

– Det gör att det blir svårare att plugga i Uppsala för barn vars föräldrar inte har möjlighet att köpa en lägenhet. Effekten kan bli en utökad segregation på landets högskolor och universitet.

Enligt Ulrika Lööf på Riksmäklaren är det mycket vanligt i Uppsala att föräldrar köper lägenheter åt sina barn. Fenomenet blir extra tydligt vid vissa försäljningar. I en fastighet på Sysslomansgatan, som 2010 gjordes om till lägenheter, var köparna till stor del Stockholmsföräldrar med barn som pluggade ekonomi och juridik i Uppsala.

– Kvadratmeterpriset var ganska högt, vilket ju påverkar vilken kundgrupp som har möjlighet att gå in, säger hon.

Just nu säljer Ulrika Lööf lägenheter i nyproduktionsprojekt i Nyby. Ettorna där kostar kring 1,3-1,4 miljoner kronor, alltså betydligt lägre än snittpriset på en etta i Uppsala, och de säljs i hög grad till just föräldrar boende i Uppsala.

– Det handlar om föräldrar som planerar för att barnen ska kunna flytta hemifrån. Inflyttning är först 2019.

Men de flesta föräldrar har ju inte möjlighet att hjälpa barnen ekonomiskt på det sättet. Ulrika Lööf märker att många familjer funderar kring andra lösningar:

– Nyligen såldes en villa i Norby som hade ett Attefallshus på tomten, där familjen tänkte att barnen skulle kunna bo ett tag när de är på väg ut.