– Det är en del i vår strategi att ha glesare mellan automaterna. Vi vill gå mot en ökad digitalisering. Och det innebär att det kan bli ett par hundra meter att gå för den som vill betala i en automat, säger Christian Odehag, tillförordnad vd i Uppsala Parkerings AB.

De digitala betalsätten han talar om är via de bolag som erbjuder parkeringsbetalning med mobilappar eller sms. Ett bekymmer har dock varit att det bara är via två av bolagen som det varit möjligt att betala parkeringen enligt boendetaxan: Parkster och Easypark. Har man boendeparkeringstillstånd anger man en särskild områdeskod, 18999, när man ska betala sin parkering. Det är samma boendeparkeringskod i hela staden.

– Andra kommuner har bara en eller två leverantörer för parkeringsbetalning. Vi har valt att ha med fem så att kunderna själva kan välja vilken de använder. Men det är bara två av dem som klarar av att hantera boendeparkering, säger Christian Odehag.

Borde det inte framgå på informationsskyltarna vilka appar som fungerar med boendeparkering?

– Det håller jag med om. Vi behöver förbättra informationen.

Christian Odehag säger också att informationen om var närmaste parkeringsautomat finns ska bli tydligare i de områden där parkeringsavgifterna införts.

När de nya parkeringsavgifterna ska införas i Sala backe och bortre Fålhagen under hösten säger Christian Odehag också att informationen till de boende ska bli bättre.

– Vi har tagit till oss av den kritik vi har fått och kommer att informera bättre på gatorna om avgifter och parkeringsautomater, säger han.