I oktober var en anställd på fastighetsförvaltningen inom Region Uppsala olovligt frånvarande från jobbet. Mannen ska då ha badat bastu på arbetstid – vilket enligt arbetsgivaren "är tydligt uttalat att det är otillåtet". Sedan i somras fram till och med i oktober ska dessutom mannen ha varit olovligt frånvarande vid flera andra tillfällen. Dessutom har han varit sen till jobbet flera gånger. Därför varnas mannen av arbetstgivaren. I utskicket som skickats hem till den anställde påminner arbetsgivaren om att ytterligare brott mot anställningsavtalet kan leda till uppsägning.