För två år sedan ska prästens dåvarande fru uppmärksammat Ragnar Persenius, biskop i Uppsala stift, om att hon blivit misshandlad av sin man. Men i stället för en polisanmälan resulterade det i att prästen flyttades till en annan ort.

– Jag drogs in i det hela som ett arbetsmiljöärende. I anslutning till det fick jag klart för mig att det ska ha rört sig om att han utdelat någon form av slag mot sin fru, säger Ragnar Persenius.

Ragnar Persenius hävdar att han ska ha uppmanat kvinnan att anmäla händelsen till polis och socialtjänst.

Eftersom prästens exfru valt att polisanmäla nu två år senare, och det har inletts en förundersökning, känner du att ni hade kunnat agerat annorlunda under 2015?

– Eftersom kvinnan inte ville anmäla, anser jag faktiskt inte det. Men trots det ansåg jag att situationen var så illa att jag gjorde två saker. Det första var att jag tog fram ett förslag att mannen skulle flyttas och vara på en annan ort. Han flyttades och togs bort från församlingen och från kvinnan. Det andra var att jag tog ett samtal med mannen där jag sa ifrån på skarpen.

Men blir inte det att lägga över ansvar på ett möjligt brottsoffer? Borde ni ha varit mer lyhörda?

– Jag kan inte redogöra för de skäl som fanns för att inte polisanmäla och jag måste lyssna till den som varit utsatt. Men det är klart att om jag hade fått den bild som vi har nu om vad som ska ha hänt 2015, då hade jag polisanmält det själv. Jag kan helt öppet säga att jag inte skulle ha accepterat att det inte polisanmäldes.

Prästen togs under fredagen ur sin nuvarande tjänst vid ett annat stift, där han också anklagats för kvinnofridsbrott. Han nekar till brott och säger till tidningen Arbetarbladet att han välkomnar att händelserna under 2015 utreds.

– Anklagelserna mot mig är grundlösa och felaktiga och jag kommer på alla sätt att medverka till att detta blir utrett, säger han till tidningen.