”Det är trevligt med uppskattning men det är hela styrelsens förtjänst att det är en bra förening, inte bara min.”

Tommy Wiberg är lite besvärad över att bli intervjuad som Uppsalaprofil. Att medlemmar i bostadsrättsföreningen Lindparken tipsat UNT om honom för att ”han är en oerhört hjälpsam och vänlig person som alltid ser när åtgärder behövs och agerar snabbt och omsorgsfullt” gör honom visserligen glad, men han framhåller gång på gång att hela styrelsen och även andra medlemmar bidrar mycket i arbetet.

Grillplats, postfack och dagledigträffar en gång i månaden var några exempel som gavs i tipsmejlet till UNT.

Artikelbild

| Två av Lindparkens fem lekplatser finns inom synhåll från grillplatsen som försetts med spaljéväggar.

– Att vi träffas i vår lokal första onsdagen varje månad är en idé jag och min fru Irene fick med oss hem efter att ha besökt Seniormässan i Uppsala för två år sedan. Det är Irene som håller i träffarna, fixar kaffe och fikabröd och tar emot de 20-30 som brukar komma, många av dem äldre, berättar Tommy Wiberg.

Hon är väldigt social, fru Irene, säger han. Att han själv skulle ha några speciella talanger för att få folk att trivas vill han inte gå med på.

– Men om det skulle vara problem på något vis är det bäst att ta det direkt med den eller dem det berör och hövligt förklara vad det handlar om. Tjatiga lappar riskerar bara att skapa dålig stämning, säger Tommy Wiberg.

Han tror att det kan vara många års erfarenheter som arbetsledare på byggen som gör att han ser det så.

Artikelbild

| En större och två mindre gårdar bildar brf Lindparken där Tommy Wiberg är uppskattad ordförande.

– På byggen ska det gå så fort att eventuella problem måste tas upp direkt.

Styrelsen för Lindparken består förutom Tommy Wiberg av fyra ledamöter och fyra suppleanter, alla kallas och deltar i styrelsemötena en gång i månaden.

– Vi har olika ansvarsområden som trädgård, teknik, administration, ekonomi och juridik. Projekt drivs i grupper men beslut tas gemensamt.

Så får han tillfälle att framhålla resten av styrelsen igen och berättar vem som ansvarade för nya postfack, vem för hemsidan, vem för föreningens tidning Lindbladet, och vilka för rosenbuskarna vid grillplatsen.

– Grillplatsen fanns ju redan, det jag gjorde var att ta rätt på virket efter spaljéer som vi tog ner. I stället för att slänga det byggde vi upp dem runt grill och bänkar så att det blev mera rumskaraktär, visar Tommy Wiberg och passar på att peka ut två av föreningens fem lekplatser.

I hallen till föreningslokalen står en bokhylla där medlemmar kan lämna och låna böcker. Ett förslag som kom innan Tommy Wiberg blev ordförande men realiserades efter valet.

– När jag kom in i styrelsen fanns det en lång att göra-lista, jag åtog mig att ta hand om några punkter på den. Att sprida uppdrag i styrelsen är nödvändigt, och att ta hjälp av andra boende gör att uppdragen inte blir för tunga. Dessutom är det, förutom att ekonomi, drift och juridik sköts, viktigt att en förening är levande. En god stämning skapas genom att de som kan och vill också får möjlighet att engagera sig, säger Tommy Wiberg.