Polarull, fjällbjörk, lapsk alpros och fjällbrud är några av växterna som Uppsalabesökarna kommer att kunna se i det nya fjällandskap som nu ska ta form. Landskapet med växter och stenar ska vara placerat på cirka 1 000 kvadratmeters yta mellan tropiska växthuset och Blåsenhus. Det blir både ett skandinaviskt fjällparti och ett systematiskt fält med växterna ordnade efter hur de är besläktade med varandra.
- Vi vill visa besökarna de skandinaviska fjällväxterna i deras naturliga miljö. När man går mellan klippblocken ska man uppleva att det alltid har sett ut så här, säger Tomás Zicha, akademiträdgårdsmästare.

Jord och stenar ska vara på plats i slutet av 2012, växterna ska man kunna se året efter. Mats Lindegren är projektledare:
- Jag hoppas att vi gör människor intresserade av växter och natur. Vi ska göra en ganska dramatisk natur med stora block. Projektet ska vända sig till alla. Kan man inget om fjällvärlden så ska man bara kunna vara där ändå.

Mats Lindegren har tidigare arbetat med en stor klippträdgård i Botaniska trädgården i Göteborg. Han är konstnär, trädgårdsmästare och kyrkvaktmästare.
- Det känns fantastiskt roligt att vara med om detta. Landskapet ska ge både djupa kunskaper och visa vilka växter som fungerar hemma.

Att frakta block från fjällvärlden blir av kostnadsskäl inte aktuellt. Uppsalagranit väntas i stället utgöra grundstenarna i det framtida fjällandskapet.