Händelsen inträffade i maj i år på sjukhusets strokeavdelning där patienten vårdades efter att ha fått en hjärnblödning som ska ha orsakats av patientens tidigare cancerdiagnos.

Patienten, som är i 50-årsåldern, ska under vårdtiden på strokeavdelningen ha klivit upp ur sin säng på natten och då ramlat vilket ska ha orsakat en höftfraktur. Patienten fick därför genomgå en höftoperation.

Enligt den lex Maria-anmälan som sjukhuset nu har gjort har händelsen gjort att patienten fått ett "väsentligt ökat vårdbehov". Sjukhuset gör bedömningen att händelsen kan ha orsakats av bristfällig tillsyn, något som nu ska utredas av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.