Mannen lämnade in förfalskade studieintyg från en skola i Storbritannien och fick två utbetalningar på sammanlagt drygt 100 000 kronor från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Kort tid innan mannen skulle få en tredje utbetalning på 56 000 kronor gick han till polisen och lade korten på bordet.

Han berättade att han fått hjälp av andra personer att genomföra svindeln och fått betala en del av pengarna till dem. När han ville dra sig ur hotades han med misshandel av kumpanerna, som enligt mannen hade satt i system att svindla CSN.

Sedan mannen gått till polisen och avslöjat svindeln misshandlades han och har därefter levt under polisskydd på hemlig ort. Vid rättegången hävdade mannen att han därmed själv utsatts för olaga tvång när han försökte avbryta brottet.

Uppsala tingsrätt konstaterar att situationen är särpräglad, men slår fast att brottet fullbordades redan när CSN beviljade honom studiemedel. De försök som sedan gjordes att avbryta svindeln får därför ingen straffrättslig relevans, enligt domstolen, som fäller honom för grovt bidragsbrott.

Mannen fälls även för skatteredovisningsbrott. Enligt domen förvanskade han en handling från Skatteverket för att slippa betala skatt. Tingsrätten konstaterar att mannen befann sig i en mycket svår livssituation, sedan han först förlorat jobbet och därefter fått ett allvarligt sjukdomsbesked, men det friar honom inte från ansvar. Han döms till villkorlig dom och 80 dagsböter för gärningarna.