På tisdag kommer flera uppvisningspiloter till Uppsala och Ärna flygplats för att öva. Den första starten kommer att ske under eftermiddagen och varje JAS-plan är uppe i ungefär sju minuter.

– Det är alltid bara ett flyg i taget som är uppe. De kör som när de visar upp sig vilket innebär att de flyger lågt, säger Mats Gyllander informationschef på Luftstridsskolan.

Uppvisningspiloterna har årligen ett träningsläger. 2013 var man i Uppsala senast men nu är de alltså tillbaka igen.

– Jag tycker det är skitkul att de kommer tillbaka. En militärflygplats som vår ska användas flitigt, säger Mats Gyllander.

Inför träningslägret har ett utskick gått ut till de boende i närområdet med anledning av ljudnivån. Eftersom planen flyger lägre än vad de brukar så blir bullret högre.

– Vi har har gjort en ordentlig satsning på att informera närboende. Det brukar inte vara några problem. Tvärtom så brukar det vara ett väldigt stort intresse att titta på det.

Bilisterna på väg 600 kan alltså skymta militärflyg som flyger ovanligt lågt över Uppsala – vilket kan vara distraherande.

– Det är viktigt att man följer de trafikregler som finns och inte gör några spontanstopp längs vägen.

På torsdag beräknas piloterna lämna Uppsala.

– Jag vet att de har ganska många förfrågningar inom Sverige och även internationellt – både från civila och militära flygdagar, säger Mats Gyllander.