Domstolen har prövat frågan sedan närboende och miljöorganisationer för snart ett år sedan överklagade regeringens beslut att säga ja till civilt flyg vid Ärna. De överklagande ansåg att regeringen borde följt mark- och miljödomstolens rekommendation att säga nej till civilflyget, och att regeringen inte anfört några argument för sitt ställningstagande.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar dock att regeringen borde ha haft en mer utförlig motivering till sitt beslut att säga ja, men säger samtidigt att det inte finns sådana brister att det finns skäl att upphäva beslutet. Rätten anser inte att regeringen har felbedömt fakta eller gjort andra fel som skulle kunna påverka utgången av ärendet. Det strider heller inte mot några "rättsregler".

Mark- och miljödomstolen ansåg i sitt beslut att försvaret, som ansökt om att Uppsala Airport ska få starta civilflyg på Ärna, borde ha redovisat alternativa flygplatser för den civila verksamheten. Det avfärdar dock domstolen. Intresset från försvaret att få in en civil part på anläggningen väger tyngre än alternativa placeringar. Inte heller när det gäller miljöpåverkan i form av utsläpp, buller och andra olägenheter tycker domstolen att det finns några brister. Det har redovisats i de utredningar som gjorts.

Domen innebär att Uppsala Airport nu på allvar kan börja bygga upp flygverksamheten från Ärna.

Striden är dock inte över. Så sent som i mitten av den här månaden sade kommunalrådet Erik Pelling (S) att den nya majoriteten i Uppsala kommer att fortsätta motståndet mot civilflyg på Ärna om det blir ett ja.

– Vi kommer inte att medverka till att det blir någon civil flygplats. Flygplatsbolaget ska inte kunna söka samarbete med eller försöka få stöd eller medel från kommunen för att kunna göra den här etableringen. Vi tycker det är en dålig idé, säger Erik Pelling.