Innan sommarlovet får TRIS, tjejers rätt i samhället, alltid många samtal om tvångsäktenskap och könsstympning. Den perioden är det också många som flyttar till skyddat boendet för att inte riskera att giftas bort och könsstympas utomlands under sommarlovet.

– För den som tas om hand finns det ingen väg tillbaka och tjejerna måste klippa alla band med sin familj. Det är en jättejobbig process. Andra brottsoffer har en förövare att hålla sig borta ifrån, här handlar det om att inte ha kontakt med någon för man vet inte vem man kan lita på, säger My Hellberg, kanslichef på TRIS i Uppsala.

Enligt en studie från England är det vanligt med grövre våld och till och med mord på de tjejer som flyr men sedan försöker återvända till familjen.

Artikelbild

| Våld. Leya är rädd att hennes familj ska hitta henne.

LÄS MER: Leya fruktar för sitt liv

TRIS bildades i Uppsala 2002 som en följd av att Uppsalabon Fadime Sahindal blev mördad av sin pappa.

Man arbetar både akut och förebyggande och driver bland annat en stödtelefon, föreläser om hedersrelaterat våld och hjälper unga tjejer med läxläsning och simundervisning. TRIS driver också ett skyddat boende. Förra året hade man kontakt med cirka 1 000 individer varav drygt hälften kommer från Uppsala. De som söker hjälp blir allt fler.

– Vi vet inte om det beror på att vi är mer synliga eller om det hedersrelaterade våldet har ökat. Det vi vet är att fler söker stöd hos oss, säger My Hellberg.

Artikelbild

Den vanligaste besökaren är en tjej mellan 16-22 år som kommer från en hederskontext som har förvärrats under tonåren.

Det är vanligt att kontrollen förstärks när tjejer får mens och när de kommer in i tonåren. Hedersrelaterat våld handlar dock inte enbart om att kontrollera att tjejer är oskulder inför äktenskapet. Det kan också röra sig om att de inte får ha vilka kläder de vill, att de inte får umgås med vem de vill, att de inte får välja utbildning på egen hand eller att de hindras från att vara med på vissa lektioner i skolan, till exempel religionskunskap och idrott.

Enligt My Hellberg handlar hedersrelaterat våld om ett synsätt där kollektivet är viktigare än individen. Det är vanligare i länder där det saknas skyddsnät från samhället och där man är beroende av familj och släkt om man blir sjuk eller mister jobbet.

– Hedersrelaterade normer och värderingar förekommer i olika religioner och kulturer. De förekommer även i familjer som inte är religiösa, säger My Hellberg.

I en rapport från 2014 lever 100 000 personer under 25 år i Sverige med hedersförtryck. I höst ska regeringen göra en ny kartläggning av hedersrelaterat våld i bland annat Uppsala, Stockholm och Göteborg. De undersökningar som hittills har gjorts har innefattat tjejer, nu vill man även se killarnas roll. De är oftast inblandade eftersom de kan tvingas kontrollera sina systrar. De kan också tvingas utföra våld. Det finns även ett direkt hedersrelaterat förtryck mot killar, bland annat mot dem som är HBTQ-personer eller de som vägrar att gifta sig med den som familjen har utsett.

– Killar utsätts också om de är tillsammans med en tjej vars familj inte accepterar förhållandet, säger My Hellberg.

I april förra året kidnappades och mördades 23- årige Ramin Sherzaj i Gävle på grund av att han la ut bilder på Facebook där han kysste sin dåvarande flickvän. I juli dömdes sex personer för mordet.