Uppsala Föreningsråd organiserar cirka 200 ideella föreningar som i sin tur har tusentals medlemmar. Under torsdagens årsmöte beslöt stämman att avveckla Föreningsrådet med omedelbar verkan.

Enligt ordföranden Morgan Sundgren har Föreningsrådet 3,3 miljoner i skulder och kassan är helt tom.

– Vi har ansökt hos Uppsala kommun om 1,2 miljoner i bidrag för att tillfälligt rädda verksamheten. Men under torsdagen sa kommunen nej och därför upplöser vi nu Föreningsrådet, uppger Morgan Sundgren.

Föreningsrådet är huvudman för Diskrimineringsbyrån Uppsala samt Centrum för ideellt arbete. Samtliga anställda vid dessa tre verksamhet, sammanlagt tolv personer, kommer att sägas upp, enligt Morgan Sundgren.

– Hur framtiden ser ut för Diskrimineringsbyrån och Centrum för ideellt arbete är i nuläget oklart, uppger han.

UNT har flera gånger rapporterat om turerna kring Föreningsrådet där en person i den tidigare ledningen anklagas för ekonomiska oegentligheter. Morgan Sundgren hävdar att de ekonomiska problemen beror på att den utpekade personen tagit ut oriktiga löner, gjort stora inköp med mera vilket ska ha orsakat skador för miljontals kronor.

En förundersökning pågår. Den utpekade personen har tidigare förklarat att han är helt oskyldig.