I en artikel som publicerades under torsdagen på Kyrkans tidnings webbplats står att de sex aktuella bolagen behöver ha ett aktieägartillskott för att inte gå i konkurs. Bolagen hjälper till med mikrolån åt företag och projekt som höjer levnadsstandarden åt fattiga i flera länder i Afrika.

Om inte alla långivare (svenska församlingar, pastorat med flera) på tisdag säger ja till att omvandla utlånade pengar till aktier, finns risk att samtliga sex bolag går i konkurs vilket skulle leda till miljonförluster, enligt Kyrkans tidning.

Några delägare säger till tidningen att de går med på att omvandla sina investeringar, andra vill lämna bolaget och få tillbaka sina satsade pengar, men det går inte i dagsläget.

Artikelbild

Den som pekas ut som bolagens initiativtagare och operativa chef, har kopplingar till Uppsala.

Svenska kyrkans finanschef Anders Thorendal, som arbetar i Uppsala, säger bland annat till Kyrkans tidning: ”Det verkar ha blivit ett akut läge. Man riskerar antagligen i slutändan att förlora stora delar av det kapital man investerat, hur man än gör”

En kanslichef i en av de drabbade pastoraten säger så här:

"Var detta slutar vet ingen i dag, men det är styrelsernas sista försök då en fusion mellan bolagen inte blev av."

Frågan kommer avgöras på bolagens stämmor på tisdag 19 december, enligt tidningen. UNT har under kvällen försökt att nå bolagens chef för en kommentar.